Stažuotė Jungtinėje Karalystėje, Anglijoje, Londone plačiau...

 

Rokiškio r. Juodupės gimnazija kartu su kitomis Rokiškio savivaldybės mokyklomis dalyvauja ERASMUS+KA1 projekte

 

ERASMUS+  programa, KA1 pagrindinis veiksmas (Asmenų mobilumas mokymosi tikslais)

 

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kuriąs Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas

 

Atrankos anketa (Anglija) plačiau

 

,,PAGRINDINIO UGDYMO PAKOPOJE DIRBANČIŲ MOKYTOJŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMASIR LYDERYSTĖS PLĖTRA ROKIŠKIO RAJONO MOKYKLOSE"

 

 

Projekto pradžia 2015-06-01

Projekto pabaiga 2016-05-31

Teikėjas -  Rokiškio rajono savivaldybė

Paraiškos rengėjas – Rokiškio r. savivaldybės administracijos Švietimo skyrius

 

PROJEKTO TIKSLAI:

1.Kelti Rokiškio rajono pagrindinio ugdymo pakopoje dirbančių pedagogų kvalifikaciją per tarptautinį judumą, patirties perėmimą ir šiuolaikinių pedagoginių praktikų taikymą.

2. Užtikrinti veiksmingą mokytojų bendradarbiavimą ir lyderystę  per pasidalijimą patirtimi.

3. Stebėti švietimo paslaugų kokybės pokyčius ir viešinti Rokiškio rajono mokyklų gerąją patirtį.

 

 Visa informacija apie projektą PAGRINDINIO UGDYMO PAKOPOJE DIRBANČIŲ MOKYTOJŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS IR LYDERYSTĖS PLĖTRA ROKIŠKIO RAJONO MOKYKLOSE“  skelbiama savivaldybės tinklapyje -http://naujas.rokiskis.lt/lt/svietimas/erasmus--ka1-projektas.html

 

 

Ugdymo skyriaus vedėja

Audronė Rekertienė

 

 

 

Dalyvavimas OECD PISA 2015 tyrimo pagrindiniame testavime

Rokiškio r. Juodupės gimnazija 2015m. balandžio 14 d. ir balandžio 15 d. dalyvauja tarptautiniame  penkiolikmečių OECD PISA 2015 tyrime, kuris skirtas ištirti penkiolikmečių gamtos mokslų, matematikos ir skaitymo gebėjimus. Šį kartą papildomai bus vertinami ir mokinių gebėjimai spręsti problemas bei tiriamas jų finansinis raštingumas. Tyrimo tikslas – įvertinti penkiolikmečių žinias ir įgūdžius, t.y. kaip jie pasirengę visaverčiam gyvenimui visuomenėje (kadangi daugelyje šalių dalis tokio amžiaus vaikų jau baigia privalomąjį ugdymą). Tyrime taip pat nagrinėjama, kokios įtakos mokinių pasiekimams turi jų šeimų socialinė padėtis, mokyklų resursai, klasės bendruomenė, mokymo metodai, mokinio motyvacija mokytis ir kiti veiksniai.                                                                                                                                                             

 Ugdymo skyriaus vedėja Audronė Rekertienė

 

2015 m. Rokiškio r. Juodupės gimnazija kartu su kitomis Rokiškio rajono savivaldybės mokyklomis dalyvauja standartizuotų testų vykdymo projekte

2015 M. TESTAVIMO GFRAFIKAS IR TRUKMĖ

4 KLASĖ

Standartizuotas testas/ klausimynas

Testo/ anketos pildymo trukmė

Testavimo data

Vertinimo instrukcijų paskelbimo KELTAS sistemoje data ir laikas

Skaitymo testas

45 min.

Balandžio 28 d.

Balandžio 28 d., 12 val.

Rašymo testas

45 min.

Balandžio 29 d.

Balandžio 29 d., 12 val.

Pasaulio pažinimo testas

45 min.

Balandžio 30 d.

Balandžio 30 d., 12 val.

Matematikos testas

45 min.

Gegužės 5 d.

Gegužės 5 d., 12 val.

Klausimynas

30 min.

Balandžio 27 d.

8 KLASĖ

Standartizuotas testas/ klausimynas

Testo/ anketos pildymo trukmė

Testavimo data

Vertinimo instrukcijų paskelbimo KELTAS sistemoje data ir laikas

Skaitymo testas

60 min.

Gegužės 6 d.

Gegužės 6 d., 12 val.

Rašymo testas

60 min.

Gegužės 7 d.

Gegužės 7 d., 12 val.

Matematikos testas

60 min.

Gegužės 12 d.

Gegužės 12 d., 12 val.

Socialinių mokslų testas

60 min.

Gegužės 14 d.

Gegužės 14 d., 12 val.

Gmtos mokslų testas

60 min.

Gegužės 15 d.

Gegužės 15 d., 12 val.

Klausimynas

30 min.

Gegužės 4 d.

                                                                                                            Ugdymo skyriaus vedėja Audronė Rekertienė

Rokiškio r. Juodupės gimnazijos komanda atrinkta dalyvauti projekte „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ . Gimnazijos komanda galės išbandyti projekto ekspertų parengtą metodinę MIR (multimedijos ir informacinis raštingumas) ugdymo medžiagą su I – IVg klasių mokiniais ir teikti grįžtamąjį ryšį bei dalintis patirtimi su kolegomis.

 

                                                                 Ugdymo skyriaus vedėja Audronė Rekertienė

 

 

 

http://www.naujamokykla.lt/juodupes

 

 

 

 

 

VIETOS PROJEKTO

,,ROKIŠKIO R. JUODUPĖS GIMNAZIJOS SPORTO PATALPŲ REMONTAS, PRITAIKANT BENDRUOMENĖS POREIKIAMS“

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

 

Tokia gimnazijos sporto salė prieš remontą:


   

 


Tokia ji atidaryta bendruomenei po remonto:

 

   

   

 

         

Apibendrinti 2014 m. standartizuotų testų rezultatai

 

 

Ei,mes esam talentingi!     

 

 

Standartizuoti testai. Plačiau...

Spec. pedagogės stažuotė Airijoje plačiau...

 

Gimnazijos merginų ansamblis respublikinio ,,Dainų dainelės" turo dalyvis!Plačiau...

Akimirkos iš Gabiausio mokinio 2014 konkurso, vykusio vasario 7 d. Rokiškio kultūros centre.  Iš mūsų gimnazijos jame dalyvavo IIIg kl. mokinės Viktorija Michailovaitė ir Alina Ševekova

http://www.temainfo.lt/rokiskenai-isrinko-gabiausias-metu-mokini/

 

                        

 

Ką žinote apie Vaikų liniją?

http://www.bepatyciu.lt/lt/mokykloms/informacin-medziaga/

Vietos projektas ,,Rokiškio r. Juodupės gimnazijos sporto patalpų remontas, pritaikant bendruomenės poreikiams". Plačiau...

 

Trečiasis festivalis ,,Ei, mes esam talentingi!"

 

„Veiksmo savaitė be patyčių“  

 

 Comenius Regio projektas „Baltų šaknys - baltų kultūros paveldo kūrybiškas panaudojimas ugdymo procese“ Plačiau...

 

 

 

2012 metų  kalendorius...

 

 

 

 

 

 

 

 

      

P. Cvirkos g. 16, Juodupė, (8 458) 57323, juodupe.gimnazija@gmail.com